Avarlar – Eski Türk Devletleri 5. Bölüm

Merhaba dostlar,
Eski Türk Devletleri serimiz dur durak bilmiyor. Tüm dış mihrak tehditlerine karşın ısrarla sizlere bu seriyi yazmaya devam ediyorum. Seriyi yazmaya başladıktan bugüne kadar, birçok suikaste ve sözlü tacize maruz kaldım. Her ünlü blog yazarının başına gelebilecek bu enteresan hadiseler beni yıldıramadı. Ve bu seriye devam etmeye olan inancımı ve inadımı perçinledi. Ve şimdi 5. bölümümüze gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümümüzde, konuğumuz Avarlar. Bir diğer adıyla Juan-Juan’lar. Juan-Juan ismi, Avarlar’a Çinliler tarafından takıldığı için bunu kullanmak istemiyoruz. Öz be öz Avarlar’dır onlar.


Avarlar, önceleri Orta Asya’da Avar Hanlığını kuruyorlar. Ancak bu hanlığa, Göktürkler tarafından son veriliyor. Göktürkler için ”Bizden uzak Allah’a yakın olsun bu Göktürkler” diyen Avarlar, Volga Nehri’nin batısına göç ediyorlar. Burada, Avrupa Hunlarının geriye kalan son bireyleri olan Gök Oğuzlar ile birleşiyorlar. Gök Oğuzların Avarlar’a katılmasından sonra, bu birleşmenin ilerleyen süreçte PUMP yiyeceğini düşünen Bulgarlar, Macarlar ve Peçenekler de fırsatı kaçırmak istemiyor. Ve bu birleşime dahil oluyorlar.

Beklenen PUMP geliyor. Avarlar, Avrupa’yı kasıp kavuruyor. Hani günümüzde ”Avrupa bizi kıskanıyor” diyoruz ya. İşte tam anlamıyla Avrupa, o dönemde Avarlar’ı kıskanıyor. Avarlar, Kahpe Bizans’ı vergiye bağlıyor. Bununla da yetinmeyip Konstantiniyye’yi (İstanbul) iki kez üst üste kuşatıyorlar. Bu kuşatmalardan ilkini 619 yılında tek başlarına, ikincisini ise 629 yılında Sasaniler ile birlikte gerçekleştiriyorlar. Böylelikle Avarlar, tarihte ilk kez İstanbul’u kuşatan Türk devleti oluyorlar. Doğu Avrupa’daki Türk topluluklarını tek çatı altında toplamayı başarıyorlar. 567 yılında Macar Ovası’na gelerek buradaki Barbar Germen’leri tarihten men ediyorlar. Ve bir kısmını da İtalya’ya doğru kovalıyorlar. Macar Ovası’na tek başına hakim olmayı başaran Avarlar, Avrupa’nın etnik yapısının belirlenmesinde çok önemli bir role sahiptirler.

Avarlar’ın, İstanbul’u ikinci kez kuşattığı dönem, aslında Avarlar’ın fetret dönemine denk geliyor. Bunun nedeni ise; o sırada Avarlar’ın hakimiyetinde bulunan Slavlar ve Türk asıllı Bulgarların peş peşe gelen isyanlarıdır. Tarihler 679’u gösterdiğinde kurulan Tuna Bulgar Devleti’de, Avarlar’ın hakimiyetini büyük ölçüde sarsmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmelere ve dış mihrakların kirli oyunlarına rağmen Avarlar, 9. yüzyılın sonuna kadar varlıklarını korumaya devam etmişlerdir. Tarihler 776-803 yıllarını gösterdiğinde, Fransız Kralı Büyük Şarl ve Bulgar hükümdarı Kurum Han’ın Avarlar’a karşı savaşa girişmeleri Avarlar’ın sonunu getirmiştir.

Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle.

Esen Kalın.

Kaynaklar: 1 2 3 4 5 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir